relative bioavailability ne demek?

 1. Nispi biyoyararlanım

nispi

 1. Bağıntılı.
 2. Birbirine göre (olan), önceki duruma göre.
 3. (en)Comparative.
 4. (en)Relative.
 5. (en)Comparative göreli.
 6. (en)Bağıntılı.
 7. (en)Izafi.
 8. (en)On percentage basis.
 9. (en)Proportional.
 10. (en)In kind.

relative

 1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
 2. Nispi, izafi, göreli
 3. İlişkin, dair
 4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 5. Bağıntılı, bağlı
 6. Akraba, yakın, hısım

relative abundance

 1. Göreceli bolluk

bioavailability

 1. Bir ilaç (veya başka bir maddenin) emilme ve fizyolojik olarak aktif bir biçimde ortaya çıkma ölçüsü veya oranı
 2. Biyoelverişlilik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relativerelative abundancerelative accommodationrelative addressrelative addressingrelative altituderelative atomic massrelative biological effectivenessrelative by marriagerelative cardiac dullnessrelativ pronounrelatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelatingbioavailability
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın