relative bioavailability ne demek?

 1. Nispi biyoyararlanım

nispi

 1. Bağıntılı.
 2. Birbirine göre (olan), önceki duruma göre.
 3. (en)Comparative.
 4. (en)Relative.
 5. (en)Comparative göreli.
 6. (en)Bağıntılı.
 7. (en)Izafi.
 8. (en)On percentage basis.
 9. (en)Proportional.
 10. (en)In kind.

relative

 1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
 2. Nispi, izafi, göreli, bağıntılı
 3. Bağlı, ilişkin, dair
 4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 5. Gram
 6. Akraba, yakın, hısım

relative abundance

 1. Göreceli bolluk

bioavailability

 1. BiyoelverişŸlilik, bir ilaç (veya başŸka bir maddenin) emilme ve fizyolojik olarak aktif bir biçimde ortaya çıkma ölçüsü veya oranı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relativerelative abundancerelative accommodationrelative addressrelative addressingrelative altituderelative atomic massrelative biological effectivenessrelative by marriagerelative cardiac dullnessrelativ pronounrelatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelatingbioavailability
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın