relatif transpirasyon ne demek?

 1. Bk. bağıl transpirasyon

bağıl transpirasyon

 1. Belirli bir sürede yaprak yüzeyindeki birim alanda olan transpirasyonun aynı sürede su ile doymuş bir yüzeydeki buharlaşmaya oranı. Rölatif transpirasyon.
 2. (la)Trans: karşı; spirare: solumak

relatif

 1. Göreceli
 2. Bk. göreli
 3. (en)Relative, comparative.

relatif biyolojik etkinlik rbe

 1. 250 kV'lık X ışını dozunun, herhangi bir radyasyon çeşidinin aynı biyolojik etkiyi oluşturması için gereken dozuna oranı (D250/Dr).
 2. (en)Relative biological effectiveness.
 3. (al)Relative biologische Wirksankeit
 4. (fr)Efficacité biologique relative

transpirasyon

 1. Bitkilerin stomalar aracılığı ile su kaybetmesi.
 2. Bitki veya hayvanların doku veya deri aracılığı ile su kaybetmesi.
 3. Terleme.
 4. Bitkilerin stomalar aracılığıyla yapraklarından su kaybetmesi.
 5. (en)Transpiration.
 6. (fr)Transpiration
 7. (la)Trans: karşı; spirare: solumak

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatingrelating torelaterelate an anecdoterelatedrelated by bloodrelated companiesrelaidrelaksrelaks DNArelaksanrelaksasyontranspirasyontranspirabltranspirabletranspiratetranspiration
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın