relative addressing ne demek?

 1. Göreli adresleme

göreli

 1. Bir başka şeye bağlı olan
 2. Bir başka şeye göre olan
 3. Bağıntılı
 4. Görelilik kuramını ilgilendiren
 5. Bir başka şeye bağıntısı ile tanımlanabilen (büyüklük, uzaklık gibi)
 6. Koşullu, ancak belli koşullarla, belli ilişkiler içinde geçerli olan
 7. Bkz. göreceli
 8. (en)Relativistic.
 9. (en)Relative.
 10. (en)Comparative.

relative address

 1. Göreli adres

relative

 1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
 2. Nispi, izafi, göreli
 3. İlişkin, dair
 4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 5. Bağıntılı, bağlı
 6. Akraba, yakın, hısım

addressing

 1. Ağ kaynaklarına ulaşım yöntemi (Bilgisayar)
 2. Adresleme
 3. [address] adres yazmak, nutuk çekmek, göndermek, konuşma yapmak, söylev vermek, hitap etmek

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relative addressrelativerelative abundancerelative accommodationrelative altituderelative atomic massrelative bioavailabilityrelative biological effectivenessrelative by marriagerelative cardiac dullnessrelativ pronounrelatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelatingaddressingaddressidaddressaddress a letteraddress a remark toaddress an audienceaddress bandaddresee
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın