relatif biyolojik etkinlik rbe ne demek?

 1. 250 kV'lık X ışını dozunun, herhangi bir radyasyon çeşidinin aynı biyolojik etkiyi oluşturması için gereken dozuna oranı (D250/Dr).
 2. (en)Relative biological effectiveness.
 3. (al)Relative biologische Wirksankeit
 4. (fr)Efficacité biologique relative

relatif

 1. Göreceli
 2. Bk. göreli
 3. (en)Relative, comparative.

relatif suverme hızı

 1. Bk. bağıl suverme hızı

biyolojik

 1. Bkz. yaşambilimsel
 2. Biyoloji ile ilgili, dirimsel, dirim bilimsel.
 3. (Yun. bios: hayat; logos: bilim) Canlı organizmalar ve incelenmeleriyle ilgili.
 4. (en)Biological.
 5. (en)Biologic.
 6. (al)Biologisch
 7. (fr)Biologique

etkinlik

 1. Bkz. aktivite, faaliyet
 2. Etkin olma durumu, müessiriyet.
 3. Bir kişinin, bir işletmenin, bir kurumun belli bir alandaki eylemi, faaliyet, aktivite.
 4. Fiilde bulunanın, etkin olanın niteliği.
 5. Enaz çaba veya maliyet ile ençok sonuç elde etme kapasitesi. krş. iktisadietkinlik, tekniketkinlik
 6. Bir ışımetkin çekirdeğin içinde oluşan çekirdeksel bozunumların birim zamana düşen sayısı, bkz. ışımetkinlik.
 7. Bir genin ya da gen kombinasyonunun fenotipte kendini gösterme sıklığı.etkinlik, sahip olduğu genotipi, fenotipinde gösteren bireylerin populasyondaki oranıyla tanımlanır.
 8. Etkin olma durumu, bazı etkileri oluşturma yeteneği.
 9. İlaç veya zehirli maddelerin vücuda alındıktan sonra etkisini gösterme durumu, aktivite,
 10. İlaç molekülünün almaçları uyarma veya baskılama yeteneğinin bir ölçüsü.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relatifrelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelatingrelating torelaterelate an anecdoterelatedrelated by bloodrelated companiesrelaidrelaksrelaks DNArelaksanrelaksasyonbiyolojikbiyolojik adezif ilaçbiyolojik adezyonbiyolojik akrababiyolojik aminbiyolojik analizbiyolojik antropolojibiyolojik arıtmabiyolojik birikimbiyolojik bozunmabiyolojibiyoloji bölümübiyoloji ile ilgilibiyoloji laboratuaribiyolojici
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın