accommodate o.s. to ne demek?

 1. -e ayak uydurmak, -e uyum sağlamak

accommodate oneself

 1. Uyum sağlamak, uymak, alışmak

accommodate oneself to circumstances

 1. Ayağını yorganına göre uzatmak

to

 1. -e
 2. -e doğru, yönüne doğru, tarafına
 3. Ile
 4. -e kadar, -e değin, derecesine kadar
 5. -e dair
 6. -e nazaran, -e nispetle
 7. -e göre
 8. Hakkında, için
 9. Mak, mek (mastar edatı).
 10. -e dogru

Türetilmiş Kelimeler (bis)

accommodate oneselfaccommodate oneself to circumstancesaccommodate facts to theoryaccommodate prior bookingaccommodate smbaccommodateaccommodate smb. withaccommodate smb. with moneyaccommodate their differences
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın