accommodation endorsement ne demek?

 1. Karşılıksız ciro
 2. Hatır cirosu

karşılıksız

 1. Karşılığı olmayan.
 2. Karşılık gerektirmeyen.
 3. Karşılık verilmeyerek.
 4. (en)Unpaid.
 5. (en)Unanswered.
 6. (en)Unrequited.
 7. (en)Unreturned.
 8. (en)Gratis.
 9. (en)Gratuitous.
 10. (en)Complimentary.

accommodation

 1. Konaklama
 2. Kalacak yer
 3. Yatacak yer
 4. Bulma (para vb.)
 5. Gözün optik sisteminin farklı uzaklıklara uyarılması durumu
 6. Bkz. akomodasyon
 7. Uyum sağlama, uyuşma, uzlaşma, uzlaştırma
 8. Uyma, intibak
 9. Birinin işini görmeye razı olma, Iütufkarlık
 10. Düzen

accommodation address

 1. Geçici adres

endorsement

 1. Açıklama
 2. Onay, destek
 3. Havale
 4. Bir gitar sanatçısının bazı maddi yararlar karşılığında belli bir firmanın ürettiği müzik aletini kullanması ve bu yolla o ürünün reklamının yapılmasına dayalı karşılıklı anlaşma.
 5. Vesika arkasına atılan imza
 6. Tasdik
 7. Ciro

Türetilmiş Kelimeler (bis)

accommodationaccommodation addressaccommodation berthaccommodation billaccommodation draftaccommodation izlenimaccommodation ladderaccommodation noteaccommodation paperaccommodation partyaccommodatingaccommodating transactionsaccommodatinglyaccommodateaccommodate facts to theoryaccommodate o.s. toaccommodate oneselfaccommodate oneself to circumstancesendorsementendorsement dealendorsement for guaranteeendorsement in blankendorsement in fullendorsement transfer in propertyendorseendorse a billendorse a policyendorse in blankendorse indorse
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın