relative ne demek?

  1. Nispi, izafi, göreli
  2. İlişkin, dair
  3. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
  4. Bağıntılı, bağlı
  5. Akraba, yakın, hısım
  6. İlgi zamiri, ilgi cümleciği

relative abundance

  1. Göreceli bolluk

relative accommodation

  1. Belirli bir mesafede iki gözle bakış için gerekli

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relative abundancerelative accommodationrelative addressrelative addressingrelative altituderelative atomic massrelative bioavailabilityrelative biological effectivenessrelative by marriagerelative cardiac dullnessrelativ pronounrelatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelating
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın