relative atomic mass ne demek?

 1. Izafi atomik kütle

izafi

 1. Bağıntılı.
 2. Bk. bağıl
 3. Bk. göreli
 4. (en)Relative bağıl.
 5. (en)Bağıntılı.
 6. (en)Göreli.
 7. (en)Göreceli.
 8. (en)Nispi.
 9. (en)Rölatif.

relative

 1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
 2. Nispi, izafi, göreli
 3. İlişkin, dair
 4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 5. Bağıntılı, bağlı
 6. Akraba, yakın, hısım

relative abundance

 1. Göreceli bolluk

atomic

 1. Bkz. atomik
 2. Zerrevi
 3. Atomsal, atomla ilgili
 4. Çok küçük atom bombası

mass

 1. Emmek. Bir şeyi eme eme içmek.
 2. Kitle, yığın
 3. Yığmak, toplamak, kümelemek
 4. Parça, kütle, külçe, küme
 5. Katolik kiliselerinde ekmek ve şarabın takdisi ayini (Aşai Rabbani)
 6. Ekmek ve şarap ayini, kudas. Bu ayine özgü müzik.
 7. Çokluk
 8. Hacim, cisim

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relativerelative abundancerelative accommodationrelative addressrelative addressingrelative altituderelative bioavailabilityrelative biological effectivenessrelative by marriagerelative cardiac dullnessrelativ pronounrelatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelatingatomicatomic absorptionatomic absorption coefficientatomic absorption spectrophotometeratomic absorption spectrophotometryatomic absorption spectroscopyatomic absorption spektrophotometryatomic ageatomic bombatomic bondatomatom ağırlığıatom ağırlığı birimiatom altı bilimiatom altı tanecik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın