relative abundance ne demek?

 1. Göreceli bolluk

göreceli

 1. Varlığı başka bir şey ile bağlantılı olan
 2. Bağıntılı
 3. Bkz. bağıl, rölatif, oransal, nisbi
 4. (en)Notional.
 5. (en)Comparative.
 6. (en)Relative.

relative

 1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
 2. Nispi, izafi, göreli
 3. İlişkin, dair
 4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 5. Bağıntılı, bağlı
 6. Akraba, yakın, hısım

relative accommodation

 1. Belirli bir mesafede iki gözle bakış için gerekli

abundance

 1. Bolluk
 2. Çokluk, bereket
 3. Taşkınlık, coşkunluk
 4. Servet, zenginlik

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relativerelative accommodationrelative addressrelative addressingrelative altituderelative atomic massrelative bioavailabilityrelative biological effectivenessrelative by marriagerelative cardiac dullnessrelativ pronounrelatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelatingabundanceabundance ratioabundansabundantabundantly
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın