relative by marriage ne demek?

 1. Hısım

hısım

 1. Bkz. akraba
 2. Aynı soydan gelen
 3. Soyca veya evlilik sonucu aralarında bağ bulunanlardan her biri
 4. Dede ve nineleri bir olanlardan her biri.
 5. (en)Relative.
 6. (en)Kinsman.
 7. (en)Kinswoman.
 8. (en)Relative by marriage.
 9. (en)In-law.
 10. (en)Collateral kin.

relative

 1. İlgi zamiri, ilgi cümleciği
 2. Nispi, izafi, göreli
 3. İlişkin, dair
 4. Başkasına nispetle vaki olan, mensup
 5. Bağıntılı, bağlı
 6. Akraba, yakın, hısım

relative abundance

 1. Göreceli bolluk

by

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre

marriage

 1. İzdivaç
 2. Nikah
 3. Evlilik
 4. Evlenme
 5. Birleşme

Türetilmiş Kelimeler (bis)

relativerelative abundancerelative accommodationrelative addressrelative addressingrelative altituderelative atomic massrelative bioavailabilityrelative biological effectivenessrelative cardiac dullnessrelativ pronounrelatifrelatif biyolojik etkinlik rberelatif suverme hızırelatif transpirasyonrelatingbyby (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a nosebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın