bölgesel başkalaşım ne demek?

 1. Çok geniş alanlardaki kayaçları etkilemiş başkalaşım olayı.
 2. (en)Regional metomorphism.
 3. (al)Regionalmetamorphose
 4. (fr)Métamorphisme régional

bölgesel

 1. Bölge ile ilgili veya bir bölgeye özgü olan.
 2. Belirli bir bölgeyi sınırlayan.
 3. (en)Sectional.
 4. (en)Territorial.
 5. (en)Vernacular.
 6. (en)Zonal.
 7. (en)Regional.

bölgesel anatomi

 1. (en)Regional anatomy

başkalaşım

 1. Bir kütlenin fizikçe ve kimyaca değişmesi, istihale, metamorfizm.
 2. Bazı böcek ve kurbağa gibi canlıların, yumurtadan çıktıktan sonraki gelişme evrelerinde yapısal değişikliğe uğrayarak atalarına benzer hale gelmeleri.
 3. (Yun. meta: sonra; morphe: biçim, şekil) 1. Özellikle böceklerde ve amfibyumlarda, bir hayvanın embriyo evresinden ergin olana kadar geçirdiği şekil ve yapı değişikliği. 2. Stamenin petale değişmesi gibi bir yapının başka bir yapıya şekil değiştirmesi. Metamorfoz.
 4. Canlının yumurtadan çıktıktan sonra, tam bir ergin görünümüne erişinceye kadar geçirdiği değişim evrelerinin bütünü, metamorfoz.
 5. (en)Differentiation.
 6. (en)Transfiguration.
 7. (en)Meta-.
 8. (en)Metamorphism istihale.
 9. (en)Metamorfizm.
 10. (en)Metamorphosis.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölgeselbölgesel anatomibölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel belge anlaşmasıbölgesel borsalarbölgesel budunbilimbölgesel çarpanbölgesel çoğaltanbölgesel dernek binasıbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimibaşkalaşımbaşkalaşıma uğrayanbaşkalaşımsızbaşkalaşımsız gelişmebaşkalaşbaşkalaşanbaşkalaşan böceklerde lavradan sonraki devre
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın