bölgesel anatomi ne demek?

 1. (en)Regional anatomy

regional

 1. Mıntıkaya ait veya mahsus
 2. Bölgesel
 3. Yerel, yöresel, lokal

bölgesel anestezi

 1. Nispeten geniş alanları kapsamakla birlikte sınırlı vücut bölgelerinde duyu kaybı oluşturulması biçiminde yapılan bir anestezi biçimi, rejiyonal anestezi.
 2. (en)Regional anesthesia.
 3. (en)Regional anaesthesia.

bölgesel azgelişme

 1. Bir ülkede, bir ya da birden çok kimi bölgelerin tarihsel, coğrafyasal, ekonomik vb. nedenlerle başka bölgelerden daha az ve onların gelişimine yarayacak biçimde geri kalması, kendi gelişme kaynaklarının o bölgelere kayması olgusu. Bölgelerarası dengesizlik de denilmektedir.
 2. (en)Regional underdevelopment.
 3. (fr)Sous-développement régional

anatomi

 1. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbiriyle olan ilgilerini inceleyen bilim, teşrih.
 2. Beden yapısı, gövde yapısı.
 3. Bir şeyin oluşumunda göze çarpan özel yapı.
 4. Yapı bilimi
 5. Vücudun normal biçimini ve yapısını inceleyen bilim dalı. Organlı varlıkların yapısıyla biçimini ve bu yapıyı oluşturan organları, bu organların işlevleri arasındaki ilişkileri ve normal komşuluk ilişkilerini inceleyen bilim, yapı bilim. Anatemnien: açmak, Ana: Boylu boyunca, Tome: kesme.
 6. Canlıların yapısını ve bu yapıyı meydana getiren uzuvları inceleyen ilim dalı. Tıbtaki önemi çok büyüktür.
 7. İnsan, hayvan ve bitkilerin yapısını ve organlarının birbirleriyle olan ilgilerini inceleyen bilim dalı, yapı bilimi.
 8. Herhangi bir organizmanın yapısı.
 9. (en)Anatomy.
 10. (en)Anatomia.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

bölgesel anestezibölgesel azgelişmebölgesel başkalaşımbölgesel belge anlaşmasıbölgesel borsalarbölgeselbölgesel budunbilimbölgesel çarpanbölgesel çoğaltanbölgesel dernek binasıbölgebölge albölge anatomisibölge başsavcısıbölge denetimianatomianatomi ile ilgilianatomi modelianatomi uzmanıanatomiaanatomia chirurgicaanatomia comparativaanatomia komparativaanatomia sistematikaanatomia systematicaanatocismanatoksikanatoksinanatoliaanatolian
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın