kamu borçları ne demek?

 1. Kamu kesiminin iç ve dış borçlarının toplamı.
 2. (en)Public debt.

kamu borç belgitleri

 1. Bk. devlet iç borçlanma senetleri

kamu borcu

 1. Devletin yapmış olduğu iç ve dış borç.
 2. (en)Public debt.
 3. (fr)Dette publique

borç

 1. Geri verilmek üzere alınan veya ödenmesi gerekli para, başka bir şey
 2. Birine karşı bir şeyi yerine getirme yükümlülüğü, vecibe
 3. Borş.
 4. Bir iktisadi karar biriminin bir diğerine karşı ödemesi gereken para veya yerine getirmek zorunda olduğu yükümlülük.
 5. İki ya da daha çok kimseler arasında, karşılıklı olarak doğan yükümlerin tümünü belli eden türe bağı.
 6. Geri verilmek niyetiyle ihtiyaç sahiplerine verilen para. Müslümanlıkta faizle borç vermek haramdır, günahtır. Borcunu ödiyemiyecek durumda onların borçlarını bağışlamak veya sonraya bırakmak sevaptır. Borcunu ödeyebilecek durumda olanlar da borçlarını zamanında ödemelidirler. Ödeyemiyecek olanlar da zamanından önce alacaklıya durumlarını bildirmelidir ki, o da işlerini ona göre ayarlasın. İslam'da devletin vazifelerinden biri de borçlulara yardımcı olmaktır.
 7. (en)Debt.
 8. (en)Debt, loan, obligation.
 9. (en)Debit.
 10. (en)Loan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kamu borç belgitlerikamu borcukamukamu alacağıkamu altyapı yatırımlarıkamu arazisikamu bütçesikamu çıkarıkamu danışımıkamu davasıkamkam almakkam halkasıkam hareket kolukam levyesiborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçları ödeyememe durumuborçları ödeyememezlikborçların ertelenmesiborçların tahsiliborçlarını ödemeden kaçan kimseborçlarını ödemeden kaçmakborçlarını tanımamakborçlarborçlar alacaklarborçlar hukukuborçlar konunuborçlar yasası
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın