kamu alacağı ne demek?

 1. Devletin yasaları sözleşmeleri, anlaşmaları gereğince yurt içi ve yurt dışı diğer ülkeler, özel ve tüzel kişiler üzerinde gerşekleşen çeşitli alacağı.
 2. (en)Public claim.
 3. (fr)Créance public

kamu altyapı yatırımları

 1. Kamu kesimi tarafından gerçekleştirilen altyapı yatırımları.
 2. (en)Public infrastructure investments.

kamu

 1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
 2. Amme
 3. Hep, bütün
 4. Bkz. kamu kesimi
 5. Bir ülkedeki halkın bütünü
 6. Bütün, hep
 7. Halk
 8. Bk. genel
 9. Tamamen
 10. (en)Public.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kamu altyapı yatırımlarıkamukamu arazisikamu borcukamu borç belgitlerikamu borçlarıkamu bütçesikamu çıkarıkamu danışımıkamu davasıkamkam almakkam halkasıkam hareket kolukam levyesialacağı geçirenalacağı hızlandırmaalacağı olmakalacağı temellük edenalacağı temlik edenalacağı vereceği kalmamakalacağım olsun da alakargada olsunalacağın devrialacağın geçirilmesialacağın haczialacaalaca ağaçkakanalaca akikalaca aşalaca at
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın