kamu danışımı ne demek?

 1. Bkz. Danışım.

danışım

 1. Kentlerin düzentasarlarının hazırlanması evresinde, düzentasarın getireceği yeniliklerden daha sonra etkilenecek olan kimselerin görüşlerini almak, böylece hem tasarların daha gerçekçi olmasını sağlamak, hem de onaylanmış tasarlara karşı gösterilebilecek tepkileri azaltabilmek amacıyla tasarlama örgütlerince düzenlenen toplantılar. bkz. kamudanışımı.
 2. (en)Public inquiry.
 3. (fr)Consultation de la population, enquête publique

kamu

 1. Halk hizmeti gören devlet organlarının tümü.
 2. Amme
 3. Hep, bütün
 4. Bkz. kamu kesimi
 5. Bir ülkedeki halkın bütünü
 6. Bütün, hep
 7. Halk
 8. Bk. genel
 9. Tamamen
 10. (en)Public.

kamu alacağı

 1. Devletin yasaları sözleşmeleri, anlaşmaları gereğince yurt içi ve yurt dışı diğer ülkeler, özel ve tüzel kişiler üzerinde gerşekleşen çeşitli alacağı.
 2. (en)Public claim.
 3. (fr)Créance public

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kamukamu alacağıkamu altyapı yatırımlarıkamu arazisikamu borcukamu borç belgitlerikamu borçlarıkamu bütçesikamu çıkarıkamu davasıkamkam almakkam halkasıkam hareket kolukam levyesidanışımdanışıkdanışıklıdanışıklı dövüşdanışıklı eczanedanışıklı gözetim
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın