borçların ertelenmesi ne demek?

  1. (en)Moratorium.

borçların tahsili

  1. (en)Colection of debts.

borçlarını ödemeden kaçan kimse

  1. (en)Levanter.

ertelenme

  1. Ertelenmek işi.
  2. (en)Postponement.
  3. (en)Deferment.
  4. (en)Adjournment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borçların tahsiliborçlarını ödemeden kaçan kimseborçlarını ödemeden kaçmakborçlarını tanımamakborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçları ödeyememe durumuborçları ödeyememezlikborçlarborçlar alacaklarborçlar hukukuborçlar konunuborçlar yasasıborçlanborçlancıborçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndelikertelenmeertelenme tarihiertelenmekertelenmemekertelenmişertelenebilirertelenemez maliterertelenenertelenen eylemertelenen maç için seyirciye verilen bilet
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın