kamu davası ne demek?

 1. Kamu adına savcının açtığı dava, amme davası

  Polis şikâyetçi olunca savcı otomatik olarak harekete geçer, kamu davası açılır.

  Ç. Altan
 2. Savcının, kamu yararına uygun olarak ve devlet adına yetkili yargılıkta açtığı dava.
 3. (en)Public prosecution.
 4. (en)Public lawsuit.
 5. (fr)Action publique

kamu davası tekeli

 1. Devlet adına, ceza davasının yalnız C. Savcılığınca açılması kuralı.
 2. (en)Public prosecution.
 3. (fr)Action publique

kamu danışımı

 1. Bkz. Danışım.

dava

 1. Korunmanın bir hüküm ile sağlanması için yargı organlarına başvurma.
 2. İleri sürülerek savunulan düşünce, çözümlenmesi gerekli olan konu, sav
 3. Sorun
 4. Ülkü
 5. Sevgili.
 6. Aranç, dilem, ~ etmek: arançlamak, dilemlemek. ~ nın ihbârı : arancın, dilemin bildirilmesi, ~ ya müdâhale: aranca, dileme katılma. ictinâb ~ sı: önleme arancı, dilemi. îfâ ~sı: ödeme arancı, dilemi, inşâî ~ biçimleyici aranç, dilem (Gestaltungsklage), men' ~sı: giderme arancı, dilemi, tesbît ~ sı: belirtme (saptama) arancı, dilemi.
 7. Yargılıklarca çözümlenmesi gereken uyuşmazlıklar için, yasada gösterilen yöntemine göre açılan ve yapılacak yargılama sonucunda, yargıcın kararıyla yargıya bağlanan uyuşmazlıklara ilişkin istemler.
 8. Bk. kanıtsav
 9. Takib edilen fikir, iddia. (Osmanlıca'da yazılışı: da'vâ)
 10. (en)Lawsuit.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kamu davası tekelikamu danışımıkamu denetçisikamu dilikamu düzenikamukamu alacağıkamu altyapı yatırımlarıkamu arazisikamu borcukamu borç belgitlerikamu borçlarıkamu bütçesikamu çıkarıkamkam almakkam halkasıkam hareket kolukam levyesidavası görülebilendavasdavadava açılması zorunluğu ilkesidava açmadava açmada özerklikdava açmakdav
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın