borçların tahsili ne demek?

  1. (en)Colection of debts.

borçların ertelenmesi

  1. (en)Moratorium.

borçlarını ödemeden kaçan kimse

  1. (en)Levanter.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

borçların ertelenmesiborçlarını ödemeden kaçan kimseborçlarını ödemeden kaçmakborçlarını tanımamakborçları birleştirmeborçları erteleyenborçları ödeme gücüborçları ödeyememe durumuborçları ödeyememezlikborçlarborçlar alacaklarborçlar hukukuborçlar konunuborçlar yasasıborçlanborçlancıborçlancılıkborçlancılık belgitiborçlancılık karşılığı öndeliktahsili gayri mümküntahsili kabil olmayantahsili mümküntahsili şüpheli duruma gelmetahsiltahsil edilebilirtahsil edilebilirliktahsil edilemeyen borçtahsil edilemeztahsibtahsiftahstahsatahtahataha suresitahabtahabbut
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın