yargı erki ne demek?

 1. Yargı gücü.
 2. (en)Judicial power.

yargı

 1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
 2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
 3. Mahkeme.
 4. Yüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
 5. Devletin türe düzenini korumaya ilişkin bağımsız bir yargıç kuruluşunca yaptığı görev ile türe uyuşmazlıklarının yargılıklarda çözümlenmesi eylemi.
 6. Yargıcın gördüğü bütün davaları, olaya ilişkin yasalara göre çözümlemek için söylediği en son söz.
 7. Hüküm, muhakeme.
 8. Adalet.
 9. (en)Estimation.
 10. (en)Judgment.

yargı alanı

 1. Bir mahkemenin yargı yetkisini kullandığı coğrafi yer.

yargı belgesi

 1. Yargılıkça verilen en son kararın her iki yana verilen onaylı benzeri, örneği.
 2. (en)Copy of the judgement, engrossement.
 3. (fr)Grosse, expédition d'un jugement

erk

 1. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği, iktidar.
 2. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
 3. Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar.
 4. Çalışmada, her türlü üretimin yaratılmasında, ulaşımda sayılı bir dayanak olan, bir bölümü elektrik, akaryakıt, kömür vb.; bir bölümü de rüzgâr, su, güneş ısısı gibi kaynaklar ya da insan ve hayvandan sağlanan güçlerin tümü.
 5. Fiziksel güçten ayrı olarak düşünülen, bedensel, ruhsal, tinsel yönden biçimleyici ve etkileyici herhangi bir güç; yapabilme gücü.
 6. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
 7. Bir işi yapabilme gücü, kudret.
 8. İçtenlik.
 9. Sevgi.
 10. Naz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargı denetimiyargıyargı gücüyargı hakkıyargı harçlaryargı işlemiyargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmakerkilerkil deşiğierkil engelierkil erkeerkileterkim eksicikerkinerkin düşüşerkin eğitimerkin erkeerkerk istencierkaerkaberkaban
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın