yargı işlemi ne demek?

  1. Uyuşmazlık durumunda bulunan iki yanın ileri sürdükleri konuları, yasaların buyruğuna, çizdiği yollara göre yargıcın ya da bir yargı organının çözümlemesi ve bu iş için yaptığı bütün işlemler.
  2. (fr)Acte juridictionnelle

yargı alanı

  1. Bir mahkemenin yargı yetkisini kullandığı coğrafi yer.

yargı belgesi

  1. Yargılıkça verilen en son kararın her iki yana verilen onaylı benzeri, örneği.
  2. (en)Copy of the judgement, engrossement.
  3. (fr)Grosse, expédition d'un jugement

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargı denetimiyargıyargı erkiyargı gücüyargı hakkıyargı harçlaryargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmakişlemi durdurişlemişlem ayrıcalığıişlem ayrılığıişlem birimiişlem dondurmaişleişleçişlekişlek caddeişlek ekiş acentasıiş açmakiş adamıiş adayı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın