yargı çektiriminin ertelenmesi ne demek?

 1. Yasada gösterilen nedenlere göre, bir ceza yargısının yerine getirilmesinin geçici olarak sonraki bir zamana bırakılması.

yargı

 1. Kavrama, karşılaştırma, değerlendirme vb. yollara başvurularak kişi, durum veya nesnelerin eleştirici bir biçimde değerlendirilmesi, hüküm.
 2. Yasalara göre mahkemece bir olay veya olgunun doğuşuna etken olan sebeplerin de göz önünde bulundurularak değerlendirilmesi sonucu verilen karar, kaza
 3. Mahkeme.
 4. Yüklemle bildirilen karar veya düşünce: Geleceksin, gideceğiz, yapsın vb.
 5. Devletin türe düzenini korumaya ilişkin bağımsız bir yargıç kuruluşunca yaptığı görev ile türe uyuşmazlıklarının yargılıklarda çözümlenmesi eylemi.
 6. Yargıcın gördüğü bütün davaları, olaya ilişkin yasalara göre çözümlemek için söylediği en son söz.
 7. Hüküm, muhakeme.
 8. Adalet.
 9. (en)Estimation.
 10. (en)Judgment.

yargı alanı

 1. Bir mahkemenin yargı yetkisini kullandığı coğrafi yer.

ertelenme

 1. Ertelenmek işi.
 2. (en)Postponement.
 3. (en)Deferment.
 4. (en)Adjournment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargıyargı alanıyargı belgesiyargı çevresiyargı denetimiyargı erkiyargı gücüyargı hakkıyargı harçlaryargı işlemiyargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmakçektirimçektiriçektiriciçektirişçektirme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın