yargı hakkı ne demek?

 1. Ulus adına, yasalara göre, bağımsız yargılıklarca yargı gücünün kullanılması yetkisi.
 2. (en)Justice.
 3. (fr)Justice

yargı harçlar

 1. (en)Judgement fees

yargı alanı

 1. Bir mahkemenin yargı yetkisini kullandığı coğrafi yer.

hakkı

 1. Hak ve adaletle ilgili
 2. Bir insana ait olan şey
 3. Dava, iddiada hakikate uygunluk
 4. Emek
 5. Pay, hisse
 6. Layık, münasip
 7. Doğrulukla ilgili
 8. Doğruluk ve insaf sahibi

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargı harçlaryargı alanıyargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargı denetimiyargıyargı erkiyargı gücüyargı işlemiyargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmakhakkıhakkı amiriyyethakkı geçmekhakkı huzurhakkı içinhakkı ihtitabhakkı itmam eden şeklı idarı tasarrufhakkı korunabilirhakkı olmakhakkı ödenmemekhakkhakk ı istinsahhakk ı müktesebhakk ı telif hukukuhakk ı telif ilm ü haberi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın