erkin erke ne demek?

 1. Bir tepkileşim sonucu çıkan ürünler ile birlikte görülen ve kullanılır işe çevrilebilen erke.
 2. Bir tepkileşim sonucu çıkan ürünler ile birlikte görülen ve kullanılır işe çevrilebilen erke.
 3. (en)Free energy.
 4. (al)Freie Energie
 5. (fr)Énergie libre

erkin eğitim

 1. Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimseyi insanlık ve özgürlük bakımından yetkin duruma getirmeye yarayan eğitim.
 2. Ortaçağda Avrupa'da okumakta olan bir kimseye gerekli düşünce ve sanat kültürünü sağlayan yedi bilgi koluna (liberal arts) verilen genel ad.
 3. J. Dewey'nin görüşüne göre insana bağımsızlık ve özgürlük kazandırıcı nitelikte olan eğitim.
 4. Sınırı dar ve uzmanlığa kaçan eğitimden çok, sınırı geniş ve genel bir özellik taşıyan eğitim türü.
 5. (en)Liberal education.

erkin düşüş

 1. Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
 2. Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
 3. (en)Free fall.
 4. (al)Freifall
 5. (fr)Chute libre

erke

 1. İş başarma gücü, bir direnmeyi yenme gücü.
 2. Enerji.
 3. Doğada çeşitli hallerde görünen iş yapabilme yeteneği. Değişlik yollarla bir türünden ötekine dönüşebilen bellibaşlıerke türleri erkil, devimsel, elektriksel, ısıl, ışıl, kimyasal, çekirdekselerkelerdir.
 4. Bir olanağın gerçekleşmesi; gerçek durumuna gelmesi.
 5. Karşıtı bk. gizilgüç.
 6. Eda, cilve.
 7. Nazlı, serbest büyütülmüş çocuk.
 8. İş başarma gücü.
 9. Misvak ağacı.
 10. (en)Slothful.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkin eğitimerkin düşüşerkin kökçeerkin salınımerkin sayışmanerkinerkin titreşimerkin yükerkinayerkincierkilerkil deşiğierkil engelierkil erkeerkileterkeerke aktaranıerke aralığıerke atlamasıerke dağılımıerke denkliğierke dönüşümüerke düzeyierke eerke eşbölümüerkerk istencierkaerkaberkaban
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın