yargı belgesi ne demek?

 1. Yargılıkça verilen en son kararın her iki yana verilen onaylı benzeri, örneği.
 2. (en)Copy of the judgement, engrossement.
 3. (fr)Grosse, expédition d'un jugement

yargı alanı

 1. Bir mahkemenin yargı yetkisini kullandığı coğrafi yer.

yargı çektiriminin ertelenmesi

 1. Yasada gösterilen nedenlere göre, bir ceza yargısının yerine getirilmesinin geçici olarak sonraki bir zamana bırakılması.

belge

 1. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman
 2. Tiyatro eserinin baş tarafına yazılan oyun özeti.
 3. Bir olguyu ya da bir savın doğruluğunu gösteren, basılı da olabilen kanıtlayıcı gereç.
 4. bir gerçeğe tanıklık eden şey
 5. Bir gerçeğe tanıklık eden yazı, fotoğraf, resim, film vb. vesika, doküman.
 6. (Bak: Vesika)
 7. (en)Certificate.
 8. (en)Voucher.
 9. (en)Brief.
 10. (en)Card.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargı alanıyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargı denetimiyargı erkiyargıyargı gücüyargı hakkıyargı harçlaryargı işlemiyargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmakbelgesizbelgesiz bulgubelgeselbelgesel araştırmabelgesel filmbelgesel izlencebelgesel romanbelgebelge açbelge adıbelge alanlarıbelge almakbelgbelgabelganbelgar
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın