yargı alanı ne demek?

  1. Bir mahkemenin yargı yetkisini kullandığı coğrafi yer.

yargı belgesi

  1. Yargılıkça verilen en son kararın her iki yana verilen onaylı benzeri, örneği.
  2. (en)Copy of the judgement, engrossement.
  3. (fr)Grosse, expédition d'un jugement

yargı çektiriminin ertelenmesi

  1. Yasada gösterilen nedenlere göre, bir ceza yargısının yerine getirilmesinin geçici olarak sonraki bir zamana bırakılması.

alanı

  1. Açıkta, meydanda, herkesin gözü önünde. (Osmanlıca'da yazılışı: alânî)

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yargı belgesiyargı çektiriminin ertelenmesiyargı çevresiyargı denetimiyargı erkiyargıyargı gücüyargı hakkıyargı harçlaryargı işlemiyargayaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmakalanıalanı düzenlealanı son ekialanı yoksayalanına girmekalanalan açısıalan adıalan adı sistemialan adı sunucusualaala alaala ala ala alaya kalkmakala alış almaala gün
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın