erkin eğitim ne demek?

 1. Aristo felsefesine göre, yetişmekte olan bir kimseyi insanlık ve özgürlük bakımından yetkin duruma getirmeye yarayan eğitim.
 2. Ortaçağda Avrupa'da okumakta olan bir kimseye gerekli düşünce ve sanat kültürünü sağlayan yedi bilgi koluna (liberal arts) verilen genel ad.
 3. J. Dewey'nin görüşüne göre insana bağımsızlık ve özgürlük kazandırıcı nitelikte olan eğitim.
 4. Sınırı dar ve uzmanlığa kaçan eğitimden çok, sınırı geniş ve genel bir özellik taşıyan eğitim türü.
 5. (en)Liberal education.

erkin erke

 1. Bir tepkileşim sonucu çıkan ürünler ile birlikte görülen ve kullanılır işe çevrilebilen erke.
 2. Bir tepkileşim sonucu çıkan ürünler ile birlikte görülen ve kullanılır işe çevrilebilen erke.
 3. (en)Free energy.
 4. (al)Freie Energie
 5. (fr)Énergie libre

erkin düşüş

 1. Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
 2. Bir cismin, yalnız yerçekimi etkisiyle kendi başına yere doğru devinimi.
 3. (en)Free fall.
 4. (al)Freifall
 5. (fr)Chute libre

eğitim

 1. Belli bir bilim dalı veya sanat kolunda yetiştirme, geliştirme ve eğitme işi
 2. Çocukların ve gençlerin toplum yaşayışında yerlerini almaları için gerekli bilgi, beceri ve anlayışları elde etmelerine, kişiliklerini geliştirmelerine yardım etme, terbiye
 3. Bilimi.
 4. Eğitim bilimi.
 5. İlkellerde çocukların ilerde yapacakları işleri, görevleri, davranış biçimleriyle ilgili olarak onların erginlik çağına girinceye dek aileleri, akrabaları ve toplumun yaşlı üyelerince geleneklere uygun biçimde eğitilmeleri, yetiştirilmeleri.
 6. (en)Education.
 7. (en)Training.
 8. (en)Instructional.
 9. (en)Instruction.
 10. (en)Schooling.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkin erkeerkin düşüşerkin kökçeerkin salınımerkin sayışmanerkinerkin titreşimerkin yükerkinayerkincierkilerkil deşiğierkil engelierkil erkeerkileteğitimeğitim almakeğitim amacıyla toplanmaeğitim araştırmasıeğitim bilimieğitim biyolojisieğitim boşluğueğitim bölümüeğitim çavuşueğitim dizgesieğiticieğitici eğlenceeğitici elektronik oyuncaklareğitici filmeğitici gümrük vergileri
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın