erk istenci ne demek?

 1. (Nietzsche'de) Başkalarının istenç güçlerini kendi değerleme ve istemeleri doğrultusunda zorlayan istenç.
 2. (fr)Volonté de puissance

erk

 1. Bir bireyin, bir toplumun, başka birey, küme veya toplumları egemenliği, baskısı ve denetimi altına alma, hürriyetlerine karışma ve onları belli biçimlerde davranmaya zorlama yetkisi veya yeteneği, iktidar.
 2. Sözü geçerlik, istediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
 3. Bir işi yapabilme gücü, kudret, iktidar.
 4. Çalışmada, her türlü üretimin yaratılmasında, ulaşımda sayılı bir dayanak olan, bir bölümü elektrik, akaryakıt, kömür vb.; bir bölümü de rüzgâr, su, güneş ısısı gibi kaynaklar ya da insan ve hayvandan sağlanan güçlerin tümü.
 5. Fiziksel güçten ayrı olarak düşünülen, bedensel, ruhsal, tinsel yönden biçimleyici ve etkileyici herhangi bir güç; yapabilme gücü.
 6. İstediğini yaptırabilme gücü, nüfuz.
 7. Bir işi yapabilme gücü, kudret.
 8. İçtenlik.
 9. Sevgi.
 10. Naz.

erka

 1. Ziyade yükselen. Çok yükselen.

istenci

 1. Dilenen kimse.
 2. Dilenci.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

erkerkaerkaberkabanerkaherkalerkamerkamı aşereerkamı cümelerkanerer bezier bezi ağıer bezi atardamarıer bezi atrofisiistenciistenceistence listesiisten atisten kaçinmaistenbeisteistebrakistediği gibiistediği gibi at koşturmakistediği gibi olmakististadeistadyaistahistaka
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın