yar olmak ne demek?

 1. Yardım etmek, yararlı olmak.
 2. Yardım etmek, yararlı olmak.
 3. (en)To assist, to help.

yar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksın

 1. Bir dostun verdiği armağan küçük ve değersiz olsa bile verilen kişinin hatırlandığını göstermesi bakımından çok değerlidir.

yar dan atmak

 1. Kazaya uğramak.

olmak

 1. Meydana gelmek, varlık kazanmak, vuku bulmak
 2. Gerçekleşmek veya yapılmak.
 3. Bir görev, makam, san veya nitelik kazanmak
 4. Bir şeyi elde etmek, edinmek
 5. Bir durumdan başka bir duruma geçmek.
 6. Herhangi bir durumda bulunmak.
 7. Uygun düşmek, yerinde görülmek.
 8. Yetişmek, olgunlaşmak.
 9. (en)Happen.
 10. (en)Become.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

yar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar yar yalvarmakyaryarayara açmakyara ağzını açık tutan aletyara almakyara bandıyara bandı yapıştırmakyaya ... ya ...ya ... ya daya allahya baolmakolmak istiyorolmak üzereolmak üzere olanolmaksızınolmaktaolmakta olanolmaktan çok uzakolmaolma ihtimali çok uzak istekolmadanolmadan da yapabilmekolmadan yapmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın