by ne demek?

 1. Yakın
 2. Bir kenara
 3. Asıl gayeden uzak ifade veya fikir
 4. Ilâve edilen veya ikinci derecede önemli olan şey.
 5. Edat yanında, yakınında, nezdinde
 6. Yakınından, yanından
 7. Ile, vasıtasıyla
 8. (-den),tarafından
 9. Kadar
 10. Göre
 11. Hakkında, hakkı için
 12. Yakın, geçişli biçimde, geçecek biçimde, bir kenara
 13. Yan, ikincil, ikinci derecede, tali, ek, takma

yakın

 1. Az bir ara ile ayrılmış olan (zaman veya yer), uzak karşıtı.
 2. Küçük, önemsiz değişikliklerle birbirinden ayrılan.
 3. Aralarında sıkı ilgi bulunan.
 4. Benzeyen, andıran, yaklaşan
 5. Erişmesi, olması zaman bakımından yaklaşmış olan
 6. Uzak olmayan yer.
 7. Aralarında sıkı ilişki olan arkadaş, dost veya akraba
 8. Bk. kesinlik
 9. Merkezin veya gövdenin yakınında yerleşik olan
 10. Bkz. proksimal

by (main) force

 1. Var gücüyle.

by a fraction of an inch

 1. Kıl payı

Türetilmiş Kelimeler (bis)

by (main) forceby a fraction of an inchby a hairby a hairbreadthby a hairs breadthby a lengthby a majorityby a mechanismby a noseby a pledgebb 52b addressb amplifierb and b
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın