işaretini taşımak ne demek?

 1. (en)Bear the stamp of.

işareti aliye

 1. Tar: Şeyh-ül islam, defterdar ve yeniçeri ağası gibi maiyyet memurlarından biri tarafından yazılan takrir veya ilam üzerine sadrazamın kabul veya red şeklinde yazdığı yazı. (Osmanlıca'da yazılışı: işaret-i âliye)

işareti görmedim.

 1. (en)Sign: i didn't see the sign.

taşımak

 1. Bir şeyi bir yerden alıp başka bir yere götürmek
 2. Üstünde bulundurmak
 3. Bir nesnenin ağırlığını yüklenmek
 4. Boru, kanal vb. ile sıvı maddeleri bir yerden başka bir yere aktarmak.
 5. Giymek
 6. Sahip olmak, özellik olarak bulundurmak.
 7. Katlanmak, üstlenmek, yüklenmek, çekmek.
 8. Duymak, hissetmek
 9. (en)Walk.
 10. (en)Ride.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işareti aliyeişareti görmedim.işareti olmakişaretişaret algılamaişaret ateşiişaret bilimiişaret bititaşımaktaşımataşıma alanıtaşıma aracısıtaşıma araçlarıtaşıma bandıtaşımtaşıtaşı gediğine koymaktaşı gediğine oturtmaktaşı ölçeyimtaşı sıksa suyunu çıkarır
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın