işareti aliye ne demek?

  1. Tar: Şeyh-ül islam, defterdar ve yeniçeri ağası gibi maiyyet memurlarından biri tarafından yazılan takrir veya ilam üzerine sadrazamın kabul veya red şeklinde yazdığı yazı. (Osmanlıca'da yazılışı: işaret-i âliye)

işareti görmedim.

  1. (en)Sign: i didn't see the sign.

işareti olmak

  1. (en)Signify, denote, augur, bode.
  2. (en)Portend.

aliye

  1. Osmanlıca'da yazılışı: âliye.
  2. Şerif ve aziz olan.
  3. Bir şeyin en yukarısı, tepesi.
  4. Yüksek, yüce.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

işareti görmedim.işareti olmakişaretini taşımakişaretişaret algılamaişaret ateşiişaret bilimiişaret bitiişarişaratişaratül icazişaişaaişaatişaatı kazibaneişabaliyealiye edik veliye düdükaliyaraliynmanaliyülalaaliali abaali abbasali audio mixerali audio wave
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın