devimsel kuram ne demek?

 1. Gaz özelliklerini, içindeki özdeciklerin tek tek devinim ile çarpışmalarından türeten kuram.
 2. (en)Kinetic theory.
 3. (fr)Théorie cinétique

devimsel alan

 1. Bedenin kas devinimlerini düzenleyip yöneten beyin bölgesi.

devimsel alışkanlık

 1. Canlının geliştirdiği tepkinin, algısal ayırım ya da uyum dışında, öncelikle devimsel yönünden oluşan alışkanlık.

kuram

 1. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 2. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 3. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 6. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 7. (en)Theory teori.
 8. (en)Nazariye.
 9. (en)Theory.
 10. (en)Theorem.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devimsel alandevimsel alışkanlıkdevimsel anlatımdevimsel bölgedevimsel dağınıklıkdevimseldevimsel enerjidevimsel erkedevimsel öncelik kuramıdevimsel uyumdevimdevim bilgisidevim bilimidevim duyum azalmasıdevim duyusukuramkuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkuramcı gibikuramcılıkkuramlaştırmakuramlaştırmakkuramlaştırmamakkurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın