kuram ne demek?

 1. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 2. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 3. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 4. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 5. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 6. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü

  İnsanlar da görünen dünyanın bir parçası olarak bu kurama girerler.

  H. Taner
 7. (en)Theory teori.
 8. (en)Nazariye.
 9. (en)Theory.
 10. (en)Theorem.
 11. (en)Hypothesis.
 12. (en)Speculation.

kuram genleşmesi

 1. (…)
 2. (en)Theory extension.
 3. (fr)Extension d'une théorie

kuram veya doktrine ait

 1. (en)Doctrinal

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuram genleşmesikuram veya doktrine aitkuramakuramcıkuramcı gibikuramcılıkkuramlaştırmakuramlaştırmakkuramlaştırmamakkurampakurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın