kuram veya doktrine ait ne demek?

 1. (en)Doctrinal

doctrinal

 1. Öğretiye ait, öğreti aşılayan, dogmatik
 2. Kuram veya doktrine ait.

kuram

 1. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 2. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 3. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 6. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 7. (en)Theory teori.
 8. (en)Nazariye.
 9. (en)Theory.
 10. (en)Theorem.

kuram genleşmesi

 1. (…)
 2. (en)Theory extension.
 3. (fr)Extension d'une théorie

veya

 1. Ayrı olmakla birlikte aynı değerde tutulan iki şeyi anlatan kelimelerden ikincisinin önüne getirilen söz, ya da, yahut
 2. Olacağı sanılan, seçime bırakılan şeyler ikiden çok olursa kullanılan bir söz.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuramkuram genleşmesikuramakuramcıkuramcı gibikuramcılıkkuramlaştırmakuramlaştırmakkuramlaştırmamakkurampakurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikveyaveya alay kemanveyahutveyisveyle
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın