kura efradı ne demek?

 1. Kura neferleri.

kura

 1. İki veya daha çok aday arasında bir sıralama, bir ayırma yapılacağı zaman her birinde bir tek ad yazılı kâğıtları bir araya getirip karıştırdıktan sonra birini çekerek veya özel bir bilgisayar yazılımıyla adları belirleme, sıralama, ad çekme
 2. Bk. adçekimi
 3. Bk. adçekme
 4. 1. cesur. 2. çelik. 3. toprak içinde bulunan büyük taş.
 5. Talih denemek maksadı ile çekilen kapalı pusla veya fal açma. (Osmanlıca'da yazılışı: kur'a)
 6. (Karye. C.) Karyeler, köyler, kasabalar.
 7. İbadet eden.
 8. (en)[Kura River] course, class, rate of exchance, rate, courtship, flirt, suit, wooing, attention, court, flirtation, par, pass, rush, addresses.
 9. (en)Draw.
 10. (en)River in western Asia; rises in northeast Turkey and flows to the Caspian Sea.

kura çekmek

 1. Adçekmek.
 2. (en)Cast lots, draw, ballot, draw lots, take pot luck.

kura ile askere almak

 1. (en)Draft draught

efrad

 1. (Ferd. C.) Fertler. Askerler.
 2. (en)(Ferd.
 3. (en)Fertler.
 4. (en)Askerler.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kura çekmekkura ile askere almakkura ile askerlikkura ile belirlemekkura ile paylaştırmakkurakura neferikuraakurabkurabekurkur bandı sistemikur davranışıkur dosyası eklekur farkıefradı adıdeefradı aileefradını cami, ağyarını mniefradefraefr
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın