devimsel ne demek?

  1. Devinim durumunda olan, hareki.
  2. Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik.
  3. Devimle ilgili ya da devimden gelen. anlamdaş seğirtimsel.
  4. Bir gücün etkisiyle hep devinim durumunda bulunan ve bulunduran, bir değişmesi olan. 2-Devinimi yalnızca fizik yasalarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir ereği de içeren.
  5. (en)Kinetic.
  6. (en)Dynamic, kinetic, motional hareki, dinamik.
  7. (al)Kinetisch
  8. (fr)Cinétique

devimsel alan

  1. Bedenin kas devinimlerini düzenleyip yöneten beyin bölgesi.

devimsel alışkanlık

  1. Canlının geliştirdiği tepkinin, algısal ayırım ya da uyum dışında, öncelikle devimsel yönünden oluşan alışkanlık.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devimsel alandevimsel alışkanlıkdevimsel anlatımdevimsel bölgedevimsel dağınıklıkdevimsel enerjidevimsel erkedevimsel kuramdevimsel öncelik kuramıdevimsel uyumdevimdevim bilgisidevim bilimidevim duyum azalmasıdevim duyusu
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın