devimsel dağınıklık ne demek?

 1. Gelişimin doğumu izleyen basamağında beden devimlerinin belirli ve amaçlı olmaktan çok genel ve dağınık olması durumu.

devimsel

 1. Devinim durumunda olan, hareki.
 2. Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik.
 3. Devimle ilgili ya da devimden gelen. anlamdaş seğirtimsel.
 4. Bir gücün etkisiyle hep devinim durumunda bulunan ve bulunduran, bir değişmesi olan. 2-Devinimi yalnızca fizik yasalarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir ereği de içeren.
 5. (en)Kinetic.
 6. (en)Dynamic, kinetic, motional hareki, dinamik.
 7. (al)Kinetisch
 8. (fr)Cinétique

devimsel alan

 1. Bedenin kas devinimlerini düzenleyip yöneten beyin bölgesi.

dağınıklık

 1. Dağınık olma durumu.
 2. (en)Muddle.
 3. (en)Untidiness.
 4. (en)Disorder.
 5. (en)Mess.
 6. (en)Disorganization.
 7. (en)Mussiness.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devimseldevimsel alandevimsel alışkanlıkdevimsel anlatımdevimsel bölgedevimsel enerjidevimsel erkedevimsel kuramdevimsel öncelik kuramıdevimsel uyumdevimdevim bilgisidevim bilimidevim duyum azalmasıdevim duyusudağınıklıkdağınıklık içinde olmakdağınıkdağınık aydınlatmadağınık bırakmakdağınık fazdağınık gözenek
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın