kuram genleşmesi ne demek?

 1. (…)
 2. (en)Theory extension.
 3. (fr)Extension d'une théorie

kuram

 1. Sistemli bir biçimde düzenlenmiş birçok olayı açıklayan ve bir bilime temel olan kurallar, yasalar bütünü, nazariye, teori
 2. Uygulamalardan bağımsız olarak ele alınan soyut bilgi.
 3. Belirli bir konudaki düşüncelerin, görüşlerin bütünü
 4. Özdeğin , araştırma sınırları içindeki tüm nitel ve nicel ilişki, durum ve devinimlerinin, gözlem, varsayım, deney ve yasalarla belirlenen bilgileri üzerine düşünsel olarak kurulan genel düzenleme.
 5. Gözlem konusu olan bir sınıf olay ve ilişki üzerinde yapılan deneyler sonucu doğruluğu hemen hemen kesinleşen yöntemli açıklama.
 6. Düşünce alanında kalan bilgi ve bu nitelikteki bilginin bilimsel temel ve kuralları.
 7. (en)Theory teori.
 8. (en)Nazariye.
 9. (en)Theory.
 10. (en)Theorem.

kuram veya doktrine ait

 1. (en)Doctrinal

genleşme

 1. Genleşmek işi.
 2. Günlük sıcaklık ayrımlarının büyük olduğu karasal iklimlerde görülen, kayaçların oylum değiştirmeleriyle ilgili fiziksel olay. bkz. büzülme, mekanik parçalanma.
 3. Değişmez kütleli bir cismin ısı ve basınç gibi etkilerle oylumunun artması.
 4. Fiziksel ya da kimyasal etkiler sonucu özdeğin boyutlarında oluşan büyüme.
 5. (en)Dilatation.
 6. (en)Dilation.
 7. (en)Expansion.
 8. (al)Ausdehnung
 9. (fr)Dilatation
 10. (fr)Expansion

Türetilmiş Kelimeler (bis)

kuramkuram veya doktrine aitkuramakuramcıkuramcı gibikuramcılıkkuramlaştırmakuramlaştırmakkuramlaştırmamakkurampakurakura çekmekkura efradıkura ile askere almakkura ile askerlikgenleşmegenleşme deposugenleşme derecesigenleşme kat sayısıgenleşme katsayısıgenleşebilirgenleşebilirlikgenleşirlik
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın