devimsel anlatım ne demek?

 1. Öykünme, resim yapma gibi kas ve sinir etkinlikleri yoluyle duygu ve düşüncelerin belirtilmesi.

devimsel alan

 1. Bedenin kas devinimlerini düzenleyip yöneten beyin bölgesi.

devimsel alışkanlık

 1. Canlının geliştirdiği tepkinin, algısal ayırım ya da uyum dışında, öncelikle devimsel yönünden oluşan alışkanlık.

anlatım

 1. Anlatma işi.
 2. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.
 3. Bir düşünce veya duyguyu bildirmek üzere kullanılan yargılı veya yargısız sözcük ya da sözcükler dizisi.
 4. Bir sinema ya da televizyon yapıtının belli bir kavram, düşünce ya da duyguyu görüntüler ve sesler yardımıyla ortaya koymada başvurduğu yol; görüntü ve sesleri kullanırken bunların sağladığı çeşitli olanaklardan yararlanma biçimi.
 5. (en)Manner of telling.
 6. (en)Strain.
 7. (en)Verbalism.
 8. (en)Narration.
 9. (en)Exposition.
 10. (en)Expression.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devimsel alandevimsel alışkanlıkdevimseldevimsel bölgedevimsel dağınıklıkdevimsel enerjidevimsel erkedevimsel kuramdevimsel öncelik kuramıdevimsel uyumdevimdevim bilgisidevim bilimidevim duyum azalmasıdevim duyusuanlatımanlatım aracıanlatım biçimianlatım bilimianlatım cimnastiğianlatım dansıanlatım tarzıanlatım titremianlatım tonuanlatım yitimianlatıanlatıbilimanlatıcıanlatıcılıkanlatılabilir
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın