devimsel alışkanlık ne demek?

 1. Canlının geliştirdiği tepkinin, algısal ayırım ya da uyum dışında, öncelikle devimsel yönünden oluşan alışkanlık.

devimsel

 1. Devinim durumunda olan, hareki.
 2. Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik.
 3. Devimle ilgili ya da devimden gelen. anlamdaş seğirtimsel.
 4. Bir gücün etkisiyle hep devinim durumunda bulunan ve bulunduran, bir değişmesi olan. 2-Devinimi yalnızca fizik yasalarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir ereği de içeren.
 5. (en)Kinetic.
 6. (en)Dynamic, kinetic, motional hareki, dinamik.
 7. (al)Kinetisch
 8. (fr)Cinétique

devimsel alan

 1. Bedenin kas devinimlerini düzenleyip yöneten beyin bölgesi.

alışkanlık

 1. Bir şeye alışmış olma durumu, itiyat, huy, ünsiyet
 2. Yakınlık, arkadaşlık, ünsiyet.
 3. İç ve dış etkilerle davranışların tekrarlanması, hep aynı biçimde gerçekleşmesi sonucu beliren, şartlanmış davranış.
 4. Kişinin bağımlılığının olmadığı, ancak yazı yazarken veya imza atarken kişiye has karakteristik özelliklerin tekrarlanması.
 5. Bir ilacın tekrarlanarak kullanılması sonucunda oluşan psişik bağımlılık durumu.
 6. Bir edim ya da etki karşısında canlı bir varlığın kazanmış olduğu değişmez tutum.
 7. Bir şeyin sık sık yinelenmesi sonunda oluşan huy ve alışkı.
 8. (en)Habit.
 9. (en)Routine.
 10. (en)Custom.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devimseldevimsel alandevimsel anlatımdevimsel bölgedevimsel dağınıklıkdevimsel enerjidevimsel erkedevimsel kuramdevimsel öncelik kuramıdevimsel uyumdevimdevim bilgisidevim bilimidevim duyum azalmasıdevim duyusualışkanlıkalışkanlık çöküntüsüalışkanlık edinmealışkanlık edinmekalışkanlık fiillerialışkanlık haline getirmekalışkanlık haline getirmişalışkanlık nedeniylealışkanlık olarakalışkanlık sıfatıalışkanlığı olmakalışkanlığına saplanmakalışkanlığını bırakamayan kimsealışkan
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın