devimsel öncelik kuramı ne demek?

 1. Bedenin devimle ilgili mekanizmalarının duyularla ilgili olanlardan önce işleyebilir duruma geldiğini ileri süren bir kuram.

devimsel

 1. Devinim durumunda olan, hareki.
 2. Devinimi yalnızca fizik kanunlarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir amacı da içeren, dinamik.
 3. Devimle ilgili ya da devimden gelen. anlamdaş seğirtimsel.
 4. Bir gücün etkisiyle hep devinim durumunda bulunan ve bulunduran, bir değişmesi olan. 2-Devinimi yalnızca fizik yasalarına bağlı olmayan, aynı zamanda etkin bir gücü, bir ereği de içeren.
 5. (en)Kinetic.
 6. (en)Dynamic, kinetic, motional hareki, dinamik.
 7. (al)Kinetisch
 8. (fr)Cinétique

devimsel alan

 1. Bedenin kas devinimlerini düzenleyip yöneten beyin bölgesi.

öncelik

 1. Bir şeyin öbüründen önce olması durumu, evleviyet, takaddüm.
 2. Önemli bir filmin, birinci sınıf bir ya da birkaç sinemada ilk olarak oynatılması; böylelikle bir sinemaya ya da sinema topluluğuna, iyi filmlerin işletilmesi için geçici bir tekel sağlanması, aynı süre içinde komşu sinemaların ve izleyicilerin bu filmden yoksun kalması biçiminde uygulanan yöntem.
 3. (en)Exclusivity, barring, first release.
 4. (en)Priority.
 5. (en)Precedence.
 6. (en)Preference.
 7. (en)Primacy.
 8. (en)Antecedence.
 9. (en)Get up.
 10. (en)Initiative.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

devimseldevimsel alandevimsel alışkanlıkdevimsel anlatımdevimsel bölgedevimsel dağınıklıkdevimsel enerjidevimsel erkedevimsel kuramdevimsel uyumdevimdevim bilgisidevim bilimidevim duyum azalmasıdevim duyusuönceliköncelik düzeyiöncelik fiileriöncelik hakkıöncelik hakkı isteme süresiöncelik hakkı iyesiöncelik hakkının düşmesiöncelik hakkının kullanılmasıöncelik islemiöncelik kesintisiönceliği olmakönceliğini almaköncelöncel belirlemeöncel düzenöncel tutumöncel yarma koyak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın