anlatım biçimi ne demek?

  1. (en)Phraseology.

anlatım bilimi

  1. Üslup yöntemlerini inceleyen edebî araştırma, inceleme, stilistik.
  2. Dilde anlatım ile düşünce arasındaki bağlantı ilişkilerini ele alan; kişilerin, şairlerin ve yazarların dilini anlatım açısından işleyen bilim dalı.
  3. (en)Stylistic.
  4. (fr)Stylistique

anlatım aracı

  1. Bir şeyi anlatmada kullanılan simge niteliğinde bir nesne.
  2. (en)Means of expression.
  3. (fr)Moyen dé expression

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlatım bilimianlatım aracıanlatım cimnastiğianlatım dansıanlatım tarzıanlatımanlatım titremianlatım tonuanlatım yitimianlatımbilimanlatıanlatıbilimanlatıcıanlatıcılıkanlatılabilirbiçimi kopyalabiçimindebiçiminde hendekbiçimine getirmekbiçimini bozmakbiçimini değiştirmekbiçimini oluşturmakbiçimbiçim adıbiçim almakbiçim ayarlarıbiçim başıbiçicibiçicilikbiçikbiçikselbiçilen
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın