anlatım cimnastiği ne demek?

 1. Müzik ve ritim yardımıyla yapılan, itici gücünü duygusal yaşantıdan alan ve bir anlam taşıyan cimnastik türü.
 2. (fr)Gymnastique d'expression

anlatım

 1. Anlatma işi.
 2. Bir duyguyu, bir düşünceyi, bir konuyu söz veya yazı ile bildirme, ifade.
 3. Bir düşünce veya duyguyu bildirmek üzere kullanılan yargılı veya yargısız sözcük ya da sözcükler dizisi.
 4. Bir sinema ya da televizyon yapıtının belli bir kavram, düşünce ya da duyguyu görüntüler ve sesler yardımıyla ortaya koymada başvurduğu yol; görüntü ve sesleri kullanırken bunların sağladığı çeşitli olanaklardan yararlanma biçimi.
 5. (en)Manner of telling.
 6. (en)Strain.
 7. (en)Verbalism.
 8. (en)Narration.
 9. (en)Exposition.
 10. (en)Expression.

anlatım aracı

 1. Bir şeyi anlatmada kullanılan simge niteliğinde bir nesne.
 2. (en)Means of expression.
 3. (fr)Moyen dé expression

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlatımanlatım aracıanlatım biçimianlatım bilimianlatım dansıanlatım tarzıanlatım titremianlatım tonuanlatım yitimianlatımbilimanlatıanlatıbilimanlatıcıanlatıcılıkanlatılabilircimnastikcimnastik alanıcimnastik araçlarıcimnastik ayakkabısıcimnastik bayramı
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın