anlatım aracı ne demek?

 1. Bir şeyi anlatmada kullanılan simge niteliğinde bir nesne.
 2. (en)Means of expression.
 3. (fr)Moyen dé expression

anlatım biçimi

 1. (en)Phraseology.

anlatım bilimi

 1. Üslup yöntemlerini inceleyen edebî araştırma, inceleme, stilistik.
 2. Dilde anlatım ile düşünce arasındaki bağlantı ilişkilerini ele alan; kişilerin, şairlerin ve yazarların dilini anlatım açısından işleyen bilim dalı.
 3. (en)Stylistic.
 4. (fr)Stylistique

aracı

 1. Ara bulucu.
 2. Üretici ile tüketici arasında alım satım konusunda bağlantı kuran ve bundan kazanç sağlayan kimse, mutavassıt.
 3. İki şey arasında, bağlantı kuran kimse, vasıta.
 4. Hakim, yargıç.
 5. Mutavassıt, delil.
 6. İhracatçının ihracattan doğan alacaklarının büyük bir bölümünün malın yüklenmesinden hemen sonra, kalan kısmının ise para, malı alandan tahsil edildiğinde bir aracı banka tarafından ödenmesini sağlayan kredi veya yatırım tekniği.
 7. Ruhötesi deneylerinde, ruhlarla insanlar arasındaaracılık ettiğini ileri süren kişi.
 8. Bkz. mediyatör, nörotransmiter
 9. Bk. arakonakçı.
 10. Uzlaştırıcı, anlaşma sağlayan.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlatım biçimianlatım bilimianlatım cimnastiğianlatım dansıanlatım tarzıanlatımanlatım titremianlatım tonuanlatım yitimianlatımbilimanlatıanlatıbilimanlatıcıanlatıcılıkanlatılabiliraracıaracı adıaracı alış satımcasıaracı bankaaracı borçlanımıaracı değişkenaracı dilaracı erekaracı etkinlikaracı karıaracaraca ataaraceaearachicarachic acid
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın