anlatım tarzı ne demek?

 1. (en)Phrase.

anlatım titremi

 1. (Derleme. mantık titremi, mantık tonlanması) Anlatımda mantık ve düşünce özelliğine göre meydana gelen titrem:Hava açarsa gideriz; Okusaydın öğrenecektin; Gelseydin görecektin vb.
 2. (en)Logical intonation.
 3. (fr)Intonation logique

anlatım tonu

 1. Anlatımda mantık ve düşünce özelliğine göre oluşan ton.

tarz

 1. Özel oluş veya davranış biçimi, üslup, stil
 2. Bir kimse için özel anlatım biçimi
 3. Güzel sanatlarda üslup, stil.
 4. Yüklemin bildirdiği zamanı görülen geçmişe, duyulan geçmişe ve dilek şart kipine aktararak elde edilen birleşik fiil kipi. Bil-iyor-du, bil-iyor-muş, bil-ir-se gibi. Bu örneklerde, fiildeki oluş ve kılışı şimdiki zamandan geçmiş zamana ve şarta aktararak fiilintarzını oluşturan öge eski er- fiilidir: bil-e-yorur er-di > bil-iyor-du, kel-miş er-di > gel-miş-ti, tut-ar er-se >tut-ar-sa vb.
 5. Usul, şekil, üslub.
 6. (en)Style.
 7. (en)Method.
 8. (en)Manner.
 9. (en)Form.
 10. (en)Angle.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

anlatım titremianlatım tonuanlatım aracıanlatım biçimianlatım bilimianlatım cimnastiğianlatım dansıanlatımanlatım yitimianlatımbilimanlatıanlatıbilimanlatıcıanlatıcılıkanlatılabilirtarzındatarztarz bildiren eylemliktarz den halitarz i temsiltarz vermektartar and feathertar archiving utilitytar brushtar heels
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın