öncel belirleme ne demek?

 1. Tanrı'nın her şeyi önceden bildiği dogmasına dayanılarak her şeyin önceden Tanrı tarafından düzenlenmiş olduğunu anlatan terim.

öncel

 1. Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı.
 2. Bizden önce yaşamış olanlar.
 3. Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.
 4. (Lat. antecedens = önde giden) : (Mantıkta) Sonucun çıkarıldığı önerme ya da önermeler. (Ör. tasımda: büyük ve küçük önerme.) // Her içermede içeren terimönceldir, içerilmiş olan -> ardıldır. Varsayımsal bir yargıda koşulu bildiren önermeye (A doğru ise)öncel, koşullanmış önermeye de (B de doğrudur) ardıl denir. bk. ardıl
 5. (en)Predecessor.
 6. (en)Premise of a syllogism.
 7. (en)Antecedent.
 8. (fr)Antécédent
 9. (la)Antecedens

öncel düzen

 1. Ruhla beden arasındaki ilişkinin Tanrı tarafından önceden düzenlendiğini ileri süren öğreti.

belirleme

 1. Belirlemek işi, tayin
 2. Bk. atama
 3. Bir kavramı, onun özünü oluşturan öğeleri söylerek tanımlama.
 4. Bir kavramı sınırlandırarak alanını daraltma.
 5. Bir şeyi başkalarından ayırmak için açıklama.
 6. (en)Determination.
 7. (en)Definition.
 8. (en)Specification.
 9. (en)Assignation.
 10. (en)Assignment.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öncelöncel düzenöncel tutumöncel yarma koyaköncelemeönceleme filmiöncelemeköncelenmekönceleriönceleyen değişkenönceönce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldunönce can sonra cananönce davranmakönce dinlemebelirlemebelirlemekbelirlememekbelirlebelirlenebilirbelirbeliren mesajbeliren pencerebelirgebelirgi
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın