öncel yarma koyak ne demek?

 1. Bir dağ yükselirken, yatağını kazmakta olan bir akarsuyun, yükselme süresince ilkel doğrultudan sapmamaksızın, yükselmeye ayak uydurarak, yatağını derinleştirmesiyle oluşturduğu, dağı yaran boğaz biçimli koyak.
 2. (en)Antecedent valley.
 3. (al)Antezedentes Durchbruchstal
 4. (fr)Percée antécédente

öncel

 1. Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı.
 2. Bizden önce yaşamış olanlar.
 3. Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.
 4. (Lat. antecedens = önde giden) : (Mantıkta) Sonucun çıkarıldığı önerme ya da önermeler. (Ör. tasımda: büyük ve küçük önerme.) // Her içermede içeren terimönceldir, içerilmiş olan -> ardıldır. Varsayımsal bir yargıda koşulu bildiren önermeye (A doğru ise)öncel, koşullanmış önermeye de (B de doğrudur) ardıl denir. bk. ardıl
 5. (en)Predecessor.
 6. (en)Premise of a syllogism.
 7. (en)Antecedent.
 8. (fr)Antécédent
 9. (la)Antecedens

öncel belirleme

 1. Tanrı'nın her şeyi önceden bildiği dogmasına dayanılarak her şeyin önceden Tanrı tarafından düzenlenmiş olduğunu anlatan terim.

yarma

 1. Engebeli bir yerde, bir yolu geçirmek için açılmış yer.
 2. Gelişigüzel kırılmış buğday, dövme.
 3. Gelişigüzel kırılmış buğdaydan yapılan bir tür çorba.
 4. Kolay yarılan ve çekirdeğinden ayrılan.
 5. Yarmak işi.
 6. (en)Cleavage.
 7. (en)Fission.
 8. (en)Incision.
 9. (en)Act of splitting.
 10. (en)Cleft.

koyak

 1. Dağ üzerinde otu bol olan, bitek, çukur yer.
 2. Karalarda akarsu aşındırmasıyla oluşmuş, bir yöne doğru eğimli, uzunluğuna çukurluk.
 3. İki dağın arasında kalan büyük çukur, vadi.
 4. Dağlar ve kayalıklarda oluşmuş doğal çukur.
 5. İçinde akarsu yataklarının bulunduğu, üç yanından kapalı, ancak ağız yanı açık, tabanı, yamaçlarıyla yerine ve eskiliğine göre türlü biçimleri olan dar, uzun yüzey.
 6. Etkili, dokunaklı.
 7. Vadi, dere.
 8. (en)Valley.
 9. (fr)Vallée

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öncelöncel belirlemeöncel düzenöncel tutumöncelemeönceleme filmiöncelemeköncelenmekönceleriönceleyen değişkenönceönce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldunönce can sonra cananönce davranmakönce dinlemeyarmayarma aşıyarma buğdayyarma çorbasıyarma gibiyarma keresteyarma kesimyarma kütüğüyarma saldırısıyarma şeftaliyaryar beni ansın bir koz ile, o da çürük çıksınyar dan atmakyar olmakyar yar yalvarmak
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın