öncel düzen ne demek?

 1. Ruhla beden arasındaki ilişkinin Tanrı tarafından önceden düzenlendiğini ileri süren öğreti.

öncel belirleme

 1. Tanrı'nın her şeyi önceden bildiği dogmasına dayanılarak her şeyin önceden Tanrı tarafından düzenlenmiş olduğunu anlatan terim.

öncel tutum

 1. Bk. planlanan tasarruf

düzen

 1. Belli yöntem, ilke veya yasalara göre kurulmuş olan durum, uyum, nizam, sistem
 2. Soyut ve somut nesnelerin bir sıraya, bir hedefe, bir amaca göre sıralanması.
 3. Yerleştirme, tertip.
 4. Bir devletin belli başlı ilkeleri bakımından yönetimde tuttuğu yol, yönetim biçimi, rejim.
 5. Dolap, hile
 6. Müzik aletlerinde ses ayarı, akort.
 7. Toplumsal bir yapı içinde ögelerin bütüne, bütünün ögelere ve ögelerin birbirlerine göre ilişkileri.
 8. Alet edevat takımı.
 9. (en)Order.
 10. (en)Regularity.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öncel belirlemeöncel tutumöncel yarma koyaköncelöncelemeönceleme filmiöncelemeköncelenmekönceleriönceleyen değişkenönceönce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldunönce can sonra cananönce davranmakönce dinlemedüzendüzen açıklamasıdüzen akçesidüzen bağıdüzen etkisidüzen kurmakdüzen menüsüdüzen öncesi günlemeçli çekdüzen penceresidüzen tekerdüzedüze çıkmakdüze inmekdüzebandüzeç
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın