öncel ne demek?

 1. Bir görevde, meslekte kendinden önce yerini tutmuş olan kimse, selef, ardıl karşıtı.
 2. Bizden önce yaşamış olanlar.
 3. Sonucun çıkarıldığı önerme veya önermeler.
 4. (Lat. antecedens = önde giden) : (Mantıkta) Sonucun çıkarıldığı önerme ya da önermeler. (Ör. tasımda: büyük ve küçük önerme.) // Her içermede içeren terimönceldir, içerilmiş olan -> ardıldır. Varsayımsal bir yargıda koşulu bildiren önermeye (A doğru ise)öncel, koşullanmış önermeye de (B de doğrudur) ardıl denir. bk. ardıl
 5. (en)Predecessor.
 6. (en)Premise of a syllogism.
 7. (en)Antecedent.
 8. (fr)Antécédent
 9. (la)Antecedens

öncel belirleme

 1. Tanrı'nın her şeyi önceden bildiği dogmasına dayanılarak her şeyin önceden Tanrı tarafından düzenlenmiş olduğunu anlatan terim.

öncel düzen

 1. Ruhla beden arasındaki ilişkinin Tanrı tarafından önceden düzenlendiğini ileri süren öğreti.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

öncel belirlemeöncel düzenöncel tutumöncel yarma koyaköncelemeönceleme filmiöncelemeköncelenmekönceleriönceleyen değişkenönceönce baldın, pekmez oldun şimdi para etmez oldunönce can sonra cananönce davranmakönce dinleme
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın