dörtte bir ne demek?

 1. (en)Quartile.
 2. (en)Fourth.

dörtte bir sapma

 1. Bir grup puanın, ortadaki yüzde 50'lik bölümünü kapsayan genişliğin yarısı.
 2. (en)Quartile deviation.

dörtte bir zenci melezi

 1. (en)Quadroon.

bir

 1. Sayıların ilki.
 2. Bu sayıyı gösteren 1, I rakamlarının adı.
 3. Bu sayı kadar olan.
 4. Herhangi bir varlığı belirsiz olarak gösteren (sayı).
 5. Tek.
 6. Beraber.
 7. Eş, aynı, bir boyda.
 8. Ortaklaşa olan, birleşik, müşterek.
 9. Kuyu. (Osmanlıca'da yazılışı: bi'r)
 10. Yıldırım. Bulutdan buluta veya bulutdan yere elektrik boşanması.

Türetilmiş Kelimeler (bis)

dörtte bir sapmadörtte bir zenci melezidörtte birlik bölümdörtte üçlükdörttebirlikdörttebirlik çarpıklık ölçüsüdörttebirlik sapmadörttebirlikler genişliğidörttekdörtteker çekişlidörtdört 8dört açılıdört açılı şekildört ağustos 1958 istikrar kararlarıbirbir abam var atarım, nerede olsam yatarımbir acı kahvenin kırk yıl hatırı vardırbir açıdabir açida ilerlebir adama kırk gün ne dersen o olurbir ağaçta gül de biter, diken debir ağaçtan okluk da çıkar, bokluk dabir ağız dolusubir ağızdanbibi eyyi halbi gayri hakkın mal edinmebi hadbi haseb il verase
Yorumunuzu ve bilginizi paylaşın